Inschrijving kamp

De inschrijving loopt van donderdag 7/12/2017 tot ten laatste maandag 25/12/2017.
De reden dat we zo vroeg met de inschrijvingen beginnen is omdat wij met een spaarplan gestart zijn en vanaf deze maand al betalingen voor het kamp doen. Door zo vroeg met de betalingen te beginnen krijgen we korting op de activiteiten die we in Tsjechië zullen doen!
Het kampgeld bedraagt €435. Wij vragen jullie om naast de online inschrijving ook dit bedrag te betalen of een deel hiervan ten laatste tegen 25 december. Wij beseffen dat dit kamp niet goedkoop is, daarom voorzien wij de mogelijkheid om het kamp in schijven te betalen. De betalingen verlopen dan volgens dit betalingsplan:
• Tegen 25/12/2017: €150
• Tegen 10/02/2018 : €150
• Tegen 10/04/2018: €135
Gelieve deze data te respecteren en tijdig te betalen, wij storten die geld namelijk door naar JEKA.
Het rekeningnummer waarop gestort mag worden is: BE64 0680 7289 8052
Hierbij moet volgende vermelding komen: inschrijving buitenlands kamp + naam + tak