Info Kamp 2020

Beste ouders,

Zoals beloofd kan je hieronder alle info vinden omtrent het kamp:

De kampvoorstelling is de powerpoint die we hebben overlopen tijdens onze online infosessie. Deze kan je hier vinden:Kampvoorstelling-2020

Als 2de puntje hebben we onze kampkrant waar ook alle info aanwezig is met een extra woordje uitleg. Hierin is alles te vinden wat vermeld is op de powerpoint en nog extra info zoals een lijstje voor de spullen die meegenomen moeten worden! Deze vindt u hier:Kampkrant 2020

Als laatste puntje hebben we ook wat extra uitleg voor eerste kampgangers. Dit houdt dingen in zoals een planning wat zoal te verwachten valt van één dag, wat extra uitleg wat fouriers zijn, EHBO, de locatie en nog veel meer. Dit kan u hier vinden: De eerste keer op kamp 2020

Zoals velen wel weten heeft corona ook een zware impact op het kamp, maar wij zijn er alvast zeker van dat dit net zoals andere jaren ons niet stopt om er weer een fantastisch kamp van te maken!

Een stevige linker,
De leidingsploeg

Update Scoutskamp 2020

Beste ouders, beste leden,

We gaan op kamp! En wij hebben er alvast enorm veel zin in!
Het wordt een kamp dat anders zal zijn maar daarom zeker niet minder plezant. We zijn volop bezig met de voorbereidingen om een fijn en vooral veilig kamp in elkaar te steken.

Op dinsdag 02/06 om 20u zullen wij een online-presentatie geven, hierin lichten wij toe hoe het kamp zal verlopen en welke extra maatregelen er genomen worden. Nadien krijgen jullie ook de kans om al jullie vragen op ons af te vuren. De toegangslink en exacte info volgt nog.
In de loop van die week zal er ook een infobrochure op onze site verschijnen. Hierin zullen alle info en de praktische zaken nog eens samengevat worden.

De kampinschrijvingen verlopen dit jaar via een google form. Via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPqiNMN9jZ0k2ze0LahHDd09yvNwn6d3POOWA3DLdZ8esYqA/viewform?usp=sf_link

kunnen jullie jullie kind inschrijven voor het kamp. Let op! De inschrijving is pas definitief als het kampbedrag overgeschreven wordt op volgend rekeningnummer BE64 0680 7289 8052.
De kampbedragen zullen te vinden zijn in de infobrochure die volgende week online komt.

De kampinschrijving sluit op zondag 14 JUNI. Dit om een goed beeld te krijgen van de ledenaantallen en indien nodig extra maatregelen te treffen.

Hieronder de kampdata:

Kapoenen en welpen: 19 tem 26 juli
Jonggivers: 16 tem 26 juli
Givers:15 tem 26 juli

Een stevige linker,
Groepsleiding Hopduveltjes Meldert

Update corona!

Update Corona

Beste ouders & leden,

Er zullen voorlopig geen scoutsactiviteiten plaatsvinden, wanneer wij deze kunnen hervatten is voor ons ook nog onzeker. Wij wachten hiervoor op advies van bovenaf. Ook over ons zomerkamp kunnen wij nog geen uitsluitsel bieden, wij hopen samen met jullie dat dit kan doorgaan. Indien wij meer nieuws hebben, zullen wij dit zo snel mogelijk doorgeven. Blijf veilig & hopelijk tot snel!

Een stevige linker,

De leidingsploeg

Update corona

Beste leden, beste ouders,

Met grote spijt in ons hart moeten wij jullie meedelen dat er t.e.m 31/03 geen scoutsactiviteiten zullen plaatsvinden. Alle vergaderingen zullen dus op advies van Scouts & Gidsen Vlaanderen afgelast worden.
Ze namen hiervoor de volgende zaken in overweging: het belang van kinderen en jongeren, het vergemakkelijken van deze moeilijke beslissing voor jongeren, vrijwilligers en organisaties, de kernwaarde van het jeugdwerk om goed zorg te dragen voor elkaar en onze competentie om flexibel en wendbaar te zijn als jeugdwerk. Deze nadrukkelijke vraag geldt voorlopig tot en met dinsdag 31 maart.

Houd zeker jullie mail in het oog voor verdere updates.

Een stevige linker,
De leidingsploeg
Scouts Hopduveltjes Meldert

Corona

Beste ouders

 

Wegens de huidige omstandigheden omtrent het coronavirus krijgen wij enorm veel vragen van jullie over het eventueel doorgaan van activiteiten. Via deze weg willen wij duidelijk stellen dat we de situatie op de voet volgen en dat wij de adviezen van Scouts en gidsen Vlaanderen respecteren. Alle activiteiten kunnen voorlopig zoals gepland doorgaan. Indien jullie onlangs met het gezin in een risicogebied zijn geweest vragen wij jullie wel dit te melden aan de leiding zodat we extra alert kunnen zijn voor signalen. Indien één van de leden tijdens een activiteit ziek zou worden zullen we ook onmiddellijk naar de ouders contacteren om het kind te komen ophalen. Stel dat er iets aan de situatie zou veranderen gaan wij jullie dit ook meedelen via deze weg of andere wegen zoals bv.Facebook.

Specifiek voor de kapoenen en welpen: deze zaterdag hadden wij de kinderfuif van scouts Baardegem op ons programma staan, momenteel wachten wij zelf nog op een antwoord of dit al dan niet doorgaat. Meer nieuws hierover krijgen we normaal gezien deze avond en zullen we dit nieuws zo snel mogelijk aan jullie meedelen.

Indien jullie met nog vragen zitten kunnen jullie altijd de site van Scouts en gidsen Vlaanderen raadplegen of iemand van de leidingsploeg.

 

Stevige linker

De leidingsploeg

Hopduvel 2

Wegens een klein probleempje met de site kunnen jullie het nieuwe programma raadplegen via deze link:

Hopduvel-2-jaargang-2019-2020

Een stevige linker

De leidingsploeg

Rekeningnummer

Aangezien sommige mensen moeite hebben om het rekeningnr te vinden zal ik het hier nog eens plaatsen: BE64 0680 7289 8052.
Lidgeld is 35 euro en als mededeling moet je de naam van het kind en de tak vermelden.
Alvast bedankt!

Een stevige linker
De leidingsploeg

Stappenplan online steekkaart

Hier vinden jullie het stappenplan terug voor de online steekkaart.

Individuele steekkaart